12

टाईमपास हा शब्दच आयुष्यातुन डीलीट करा कारण आयुष्यात वेव्ठ खुप कमी आहे,आणि करायचे भरपुर...

11

खुप प्रशंसा केली म्हणून गर्व करतांना प्रशंसा करणा-यांचा दर्जा काय हे ही लक्षात घेतले...

11

खुप प्रशंसा केली म्हणून गर्व करतांना प्रशंसा करणा-यांचा दर्जा काय हे ही लक्षात घेतले...

10

कार्य स्वतः करायचे परंतु यशात सहभागी सर्वाना करायचे ही मोठया माणसाची कामाची पध्टत...

9

कार्य स्वतः करायचे परंतु यशात सहभागी सर्वाना करायचे ही मोठया माणसाची कामाची पध्टत...

8

सुंदर विचार असलेली माणसं वयाने वृध्द झाली तरी त्यांचे सौदर्य कमी होत...

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो