सुंदर विचार असलेली माणसं वयाने वृध्द झाली तरी त्यांचे सौदर्य कमी होत नाही.

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो