खुप प्रशंसा केली म्हणून गर्व करतांना प्रशंसा करणा-यांचा दर्जा काय हे ही लक्षात घेतले पाहीजे.

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो