समीकरण

समीकरण

लगबग लगबग बघ कसे हेआयुष्य असे चालले lइतिहास ,तत्वज्ञान ,अर्थशास्त्र गणित जाहले ll रमतांना मग इतिहासातसमाधान लाभते lबालपणीचे रुसवे फुगवेनिरागसता भावते ll तत्वज्ञान ते कठीण फारजन्मदात्रीचे असे lम्हणून तर जगणे हीगोष्ट सोपी नसे ll तत्वज्ञान शिकता शिकतावर्षोनुवर्षे जाती...

12

टाईमपास हा शब्दच आयुष्यातुन डीलीट करा कारण आयुष्यात वेव्ठ खुप कमी आहे,आणि करायचे भरपुर...

11

खुप प्रशंसा केली म्हणून गर्व करतांना प्रशंसा करणा-यांचा दर्जा काय हे ही लक्षात घेतले...

11

खुप प्रशंसा केली म्हणून गर्व करतांना प्रशंसा करणा-यांचा दर्जा काय हे ही लक्षात घेतले...

10

कार्य स्वतः करायचे परंतु यशात सहभागी सर्वाना करायचे ही मोठया माणसाची कामाची पध्टत...

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो