समीकरण

समीकरण

लगबग लगबग बघ कसे हेआयुष्य असे चालले lइतिहास ,तत्वज्ञान ,अर्थशास्त्र गणित जाहले ll रमतांना मग इतिहासातसमाधान लाभते lबालपणीचे रुसवे फुगवेनिरागसता भावते ll तत्वज्ञान ते कठीण फारजन्मदात्रीचे असे lम्हणून तर जगणे हीगोष्ट सोपी नसे ll तत्वज्ञान शिकता शिकतावर्षोनुवर्षे जाती...

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो