गुरु प्रथम ती प्रेमळ

गुरु प्रथम ती प्रेमळ

गुरु प्रथम ती प्रेमळ, आयुष्यास देती आकार । इतरांहुनी नऊ माह अधिक,माझी तु जाणकार ।।१।। यशाचा तु सुर्यप्रकाश,वृक्षाची गार सावली । मायेचा अखंड पाझर,अशी माझी तु माऊली ।।२।। अन्नपुर्णा महालक्ष्मी,तुच दुर्गा महाकाली । तुझ्यावाचुन कोण सांग,माझ्या दुःखाचा वाली ।।३।। प्रथम...

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो