कुत्रांना दगड मारायला बुध्दी लागत नाही, बुध्दी लागते त्याला भाकरी घालायला.

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो