गुरु प्रथम ती प्रेमळ, आयुष्यास देती आकार ।
इतरांहुनी नऊ माह अधिक,माझी तु जाणकार ।।१।।

यशाचा तु सुर्यप्रकाश,वृक्षाची गार सावली ।
मायेचा अखंड पाझर,अशी माझी तु माऊली ।।२।।

अन्नपुर्णा महालक्ष्मी,तुच दुर्गा महाकाली ।
तुझ्यावाचुन कोण सांग,माझ्या दुःखाचा वाली ।।३।।

प्रथम कंठातील शब्द तु,हृदयाची स्पंदने तु ।
गिरवलेले अक्षर तु, वेदनेची हाक तु ।।४।।

मणिकर्णिका तु जिजाऊ,श्यामची तु भोळी आई।
संस्काराची पाठशाळा,न संपणारी तु अंगाई ।।५।।

आकाशाचा कोरा कागद,अन् समुदाची लई शाई ।
सांग कशी लीहु,आई तुझी गं पुण्याई ।।६।।

डॉ.सायली ठाकरे

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो